De 12 tradities van Anonieme Overeters

De tradities van OA zorgen ervoor dat de afzonderlijke groepen en OA als geheel in staat zijn problemen op te lossen, kunnen blijven bestaan, en effectieve instrumenten vormen om de boodschap van herstel door te geven aan diegenen die nog aan de ziekte lijden.

INTRODUCTIE TOT DE TWAALF TRADITIES

Toen we voor het eerst bij Anonieme Overeters kwamen richtten we ons op ons eigen herstel. De meeste van ons beschouwden onze OA-groep evenals de OA-gemeenschap in zijn totaal als iets vanzelfsprekends en dachten er niet over na hoe deze functioneerden en of ze er in de toekomst ook voor ons zouden zijn . Al gauw echter, toen we minder afhankelijk van voedsel werden, begonnen we te vertrouwen op OA. We zagen OA als ons reddingsvlot in een storm op zee en we voelden angst telkens als we dachten dat deze gemeenschap in haar bestaan bedreigd werd. We kwamen er echter snel achter dat we niet hoefden te vrezen voor de gezondheid van OA.

Anonieme Overeters heeft twaalf tradities die bedoeld zijn om onze bijeenkomsten en commissies voor dienstverlening op het goede spoor te houden zodat ze functioneren op een manier die het herstel bevordert van alle dwangmatige overeters die hulp zoeken bij deze gemeenschap. Deze uiteenzetting van de tradities laat zien hoe ze ervoor hebben gezorgd dat de afzonderlijke groepen en OA als geheel problemen konden oplossen, konden gedijen, en effectieve instrumenten vormden om de boodschap van herstel te verkondigen aan diegenen die nog aan de ziekte lijden. We zijn grote dank verschuldigd aan Anonieme Alcoholisten voor het voorwerk dat zij verricht hebben om deze tradities tot stand te brengen en dat OA ze mocht aanpassen voor onze gemeenschap. De twaalf tradities zijn tot stand gekomen door langdurige en soms pijnlijke ervaring en zijn gebaseerd op dezelfde levensprincipes als de twaalf stappen. Diegenen die ze nauwkeurig hebben bestudeerd weten dat de twaalf tradities effectief kunnen worden toegepast op alle menselijke relaties, zowel binnen als buiten OA. Met dit in gedachten richten we onze aandacht op de tradities, erop vertrouwend dat we, als we ze eenmaal beter begrijpen, beter in staat zullen zijn ons OA reddingsvlot drijvende te houden en zelf in goede geestelijke conditie te blijven om alle uitdagingen aan te kunnen.

 

E-mail:
info@anoniemeovereters.be

Copyright OA-VIG 2013